O nas

Firma Elczar rozpoczęła swoją działalność 1991 roku od hodowli drobiu oraz małej ubojni przy fermie. Na początku roku 2005 rozpoczęto realizację inwestycji: budowa nowej ubojni, modernizacja linii technologicznych oraz podnoszenie standardów higienicznych. W styczniu 2007 roku oddany został do użytku nowo wybudowany zakład uboju drobiu. Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu z dnia 02.03.2007r. Ubojnia została dopuszczona do prowadzenia produkcji w zakresie skupu, uboju żywca drobiowego, rozbioru tuszek drobiowych oraz produkcji podrobów drobiowych i mięsa drobiowego oraz ich dystrybucji. Ponadto zakład został zatwierdzony oraz otrzymał weterynaryjny numer identyfikacyjny: 04143903.

Cały proces technologiczny podlega kontroli weterynaryjnej. Gwarancją jakości jest wprowadzony system kontroli wewnętrznej HACCP, który zapewnia jakość zdrowotną wyrobów poprzez eliminowanie zagrożeń na poszczególnych etapach produkcji. Stała baza surowcowa jest oparta na najlepszych hodowcach drobiu z regionu oraz własnej hodowli, co zapewnia dynamiczny wzrost produkcji. Właściciele cały czas rozbudowują zaplecze hodowlane.

Aby nie było stagnacji w podejmowaniu wyzwań, oraz w celu ciągłego doskonalenia swoich usług, oraz zaspakajania bieżących i przyszłych potrzeb Klientów zdecydowaliśmy się na wdrożenie w 2007 roku zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2006 i PN-EN ISO 9001:2001 oraz jego certyfikację. W latach 2009-2011 dwukrotnie skorzystaliśmy z dotacji ARiMR „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2007-2013 co pozwoliło zwiększyć wydajność jak i jakość produktu.

Nasze plany na przyszłość nie są ograniczone do utrzymania bieżącej gamy wykonywanych „usług” i terenu działania firmy, ale są ukierunkowane na ciągłe zwiększanie obrotów ,poprzez zdobywanie nowych rynków oraz zwiększanie gamy oferowanych Klientowi „usług”.

Obecnie przygotowujemy się do zwiększenia wydajności Ubojni po przez rozbudowę systemu chłodzenia i mrożenia oraz nową linię ubojową podnosząc naszą wydajność. Podstawą wszelkich inwestycji Firmy jest zapewnienie całkowitego bezpieczeństwo dla otoczenia. Do minimum ograniczamy wszelkie uciążliwości związane z funkcjonowaniem realizowanych przez nas procesów a tym samym zapewniamy bezpieczeństwo dla otaczającego nas środowiska.

certyfikat-dekra-elczar-ubojnia-drobiu
dekra-certificate-for-elczar-poultry-slaughterhouse
Dekra-Zertifikat-für-Geflügelschlachthof-elczar
certyfikat-halal-elczar-ubojnia-drobiu

Dotacje

logo-fundusze-europejskie flaga-rzeczpospolita-polska logo-parp logo-eurpejski-fundusz-rozwoju-regionalnego
logo-fundusze-europejskie flaga-rzeczpospolita-polska logo-parp logo-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego

Ubojnia Drobiu „ELCZAR” Spółka jawna Elżbieta i Cezary Zawiślak jest beneficjentem

Programu Operacyjnego
Inteligentny rozwój
oś priorytetowa 3 Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach,
działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Celem projektu było wsparcie bieżącej działalności przez uzyskanie dotacji na kapitał obrotowy w okresie pandemii Covid-19.
Całkowita wartość projektu: 287 659,95zł
Kwota uzyskanego dofinansowania ze środków wspólnotowych: 287 659,95z